Vikten av sjövägmärken 

Texter mar 21, 2024
white wooden signage near body of water during daytime

Sjövägmärken även kallat för sjötavlor spelar en avgörande roll för att underlätta navigationen och främja säkerheten inom sjöfarten. På liknande sätt som vägmärken på land ger de viktiga vägledning och information till sjöfarare för att minimera risken för olyckor och underlätta rätt kurs på sjö och hav.

 

I Sverige regleras användningen av sjövägmärken genom Sjöfartsverkets Sjötrafikföreskrifter. Dessa föreskrifter fastställer de specifika bestämmelserna för placering, utformning och betydelse av sjövägmärken inom svenska farvatten. Genom att följa dessa föreskrifter kan sjöfarare navigera på ett säkert och effektivt sätt och undvika faror och hinder.

 

Olika sorters sjövägmärkning

Sjöfartsverkets föreskrifter innehåller information om olika typer av sjövägmärken, såsom prickar, stakar, båkar och bojar, samt deras färgkombinationer och betydelse. Dessa regler och standarder är utformade för att säkerställa en enhetlig användning av sjövägmärken och underlätta kommunikationen mellan sjöfarare.

 

  • Prickar: Prickar är små märken som används för att markera en farled. De är vanligtvis små, fasta och kan vara färgade i vitt eller gult.
  • Stakar: Stakar är vertikala pålar som är placerade i vattnet för att markera farleder och farliga områden. De kan vara färgade i olika kombinationer av rött och vitt, och kan vara fasta eller flytande.
  • Båkar: Båkar är fasta strukturer som består av en pelare och en horisontell överbyggnad. De används för att markera farleder och kan vara färgade i olika kombinationer av rött och vitt.
  • Fyrar: Fyrar är höga, tydligt synliga strukturer som används som navigationshjälpmedel. De har starka ljus som sänds ut för att vägleda fartyg och båtar under nattetid eller vid dåliga väderförhållanden.
  • Bojar: Bojar är flytande märken som används för att markera farleder, fördjupningar, grund och farliga områden. De kan vara färgade i olika kombinationer av rött och grönt, och kan ha olika former beroende på deras syfte.

 

Fördelar med sjövägmärken

Sjövägmärken ger viktig information till sjöfarare om farleder och farliga områden såsom grund och sandbankar. Genom att tydligt markera farliga platser, som exempelvis grund eller stenar, hjälper sjövägmärken till att minimera risken för olyckor och skador på fartyg och dess besättning. Sjövägmärken fungerar även som referenspunkter och hjälper sjöfarare att hålla reda på sin position och riktning. Många sjövägmärken är dessutom utrustade med starka ljus eller reflekterande material för att vara synliga på långt avstånd och under olika väderförhållanden, vilket förbättrar säkerheten och navigeringen. Läs mer om sjövägmärken!

 

af Filip