Svar knivman

Skicka sidan Skriv ut PDF

Polis jagar knivman i Stockholm

Undvik stigmatiserande kopplingar mellan våld och psykisk ohälsa. Rubriker med psyksjuk och psykfall används ofta svepande om all slags psykisk ohälsa. Människor med psykisk funktionsnedsättning är ingen homogen grupp. Däremot reagerar de allra flesta starkt negativt på dramatiska rubriker som pekar ut dem som ”galningar”.

Tillbaka till testet >>