Svar Anders

Skicka sidan Skriv ut PDF

Anders släpptes inte in på krogen

Handikapp diskuteras ofta runt om i Sverige, speciellt på golfbanor. Och där bör det nog helst stanna. Socialstyrelsen rekommenderar att begreppet ”handikapp” inte bör användas längre. Det kan i vissa fall ersättas med ”funktionsnedsättning” eller ”funktionshinder”. Däremot används fortfarande ”handikapp” i sammansatt form, till exempel handikapptoalett.

 Rubrik 2 >>