Lär dig mer

Skicka sidan Skriv ut PDF

Ord som taggarom ord och ordval

• Ord ändrar betydelse. Socialstyrelsen skrev i ett pressmeddelande 2007 att ”Funktionsnedsättning och funktionshinder inte längre är synonymer. Funktionshinder blir en egen term och handikapp utgår. En viktig konsekvens är att funktionshinder inte är något som en person har utan det är miljön som är funktionshindrande.”

• ICF – International Classification of Functioning är ett dokument som spaltar upp människans olika kroppsfunktioner men också de faktorer i omgivning och samhälle som påverkar den enskilda människans sätt att fungera. Dokumentet antogs av Världshälsoorganisationen (WHO) år 2001 och används som ett mätinstrument inom forskningen.

Länkar

Socialstyrelsens termbank - hitta namn på diagnoser

Världshälsoorganisationens klassifikation och begrepp - www.socialstyrelsen.se

Ladda ned material

Ord som taggar – språkbruk att fundera kring när det är dags att skriva eller prata om människor med funktionsnedsättning

 Ord som taggar PDF [Adobe Acrobat PDF - 333.34 KB]

  Ord som taggar HTML [Web Page - 28.56 KB]