Första sidan Om oss

Om oss

Skicka sidan Skriv ut PDF

Med i Medier har samarbetat med medieföretag för fler, bättre och mer nyanserade skildringar av personer med funktionsnedsättningar. Projektet startade i februari 2006 och har pågått i tre år. Med i Medier har skapat möten genom utbildningar, kunskapsutbyten, dialogmöten, konferenser, seminarier och workshops. Med i Medier har stött forskning och initierat examensarbeten om medias bild av människor med funktionsnedsättning. I samarbete med Lunds universitet har Med i Medier tagit fram ett verktyg för innehållsanalys.

Med i Medier medverkade även i det europeiska projektet Media and Disability (www.mediaanddisability.org)

Projektet Med i Medier drevs av HandikappförbundenAllmänna arvsfonden
– med medel från Allmänna Arvsfonden.

 

Läs mer om projektet:

Att planera för det oväntade
Med i Medier. En modell för innovation, delaktighet och påverkan
Processutvärdering av Kicki Stridh , Internationell Kompetens
I det här materialet följer vi utvecklingen av projektet Med i medier steg för steg. Projektet syftade till att förändra mediebilden av personer med funktionsnedsättning. Delaktighet och påverkan byggdes in i projektets samtliga steg: från idé till utvärdering. Så kunde projektledningen säkra att nya perspektiv och erfarenheter utvecklade projektets arbete medan det pågick.

Planera for det ovantade.pdf[Adobe Acrobat PDF - 181.46 KB]

Planera for det ovantade.htm[Web Page - 126.74 KB]
 

Peka inte ut människan i rullstolen, men klipp inte bort henne heller…
För att integrera funktionshinderperspektivet i SVT:s verksamhet tecknades år 2007 en samverkansöverenskommelse mellan Handikappförbunden och SVT. Avtalet är ovanligt, kanske till och med unikt, skriver medieforskaren och tidigare gästprofessorn i journalistik Torbjörn von Krogh i denna utvärdering, där han också gör kopplingar till studier av mediernas ansvarighet och så kallad reglerad självreglering.
Peka inte ut manniskan i rullstolen.pdf[Adobe Acrobat PDF - 935.57 KB]
Peka inte ut manniskan i rullstolen.htm[Web Page - 434.61 KB]
 

Projektet Med i Medier, slutrapport

I Med i Mediers slutrapport har journalisten Tommy Engman intervjuat några personer som har medverkat i projektet. Läs om Barbara Andersson som deltagit i flera av projektets medieutbildningar. Forskaren Gunilla Jarlbro reflekterar kring demokrati och mångfald i medier. Projektledare Per Rådelius berättar om hur han praktiskt inkluderar människor med funktionsnedsättning i TV-program. Karin Gullström som arbetar med personalfrågor på Sveriges Television beskriver samarbetet mellan SVT och Handikappförbunden. Till sist sammanfattar projektledaren Mia Ahlgren erfarenheterna av projektet.

Slutrapport Med i medier.pdf[Adobe Acrobat PDF - 2.73 MB]

Slutrapport Med i medier.htm[Web Page - 211.38 KB]

 

 

VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS

Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den   08-546 404 52

Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den   08-546 404 44

Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den 08-546 404 55