2 SANT

Skicka sidan Skriv ut PDF

Aftonbladet har generellt mer fokus på individen än på samhället för att förklara orsaker till våldsdåd än DN och Rapport.

Påståendet är SANT. År 2003 var ett år med flera tragiska våldsdåd som i många medier kopplades direkt eller indirekt till psykisk ohälsa. Joel Rasmussen och Birgitta Höijer gjorde år 2005 en studie där det framkommer att DN hade fler samhällsinriktade förklaringar och Aftonbladet fler individorienterade.

Fråga 3 >>