Testa själv

Skicka sidan Skriv ut PDF

Koll på lägetVad vet du om forskning om mediebilden?

Vilket påstående är sant - och vilket är falskt?

1. Över hälften av inslagen i SVT:s nyheter om funktionshinder 2005/6 hade en negativ vinkling.

SantFalskt 


2. Aftonbladet har generellt mer fokus på individen än på samhället för att förklara orsaker till våldsdåd än DN och Rapport.

SantFalskt


3. Det förekommer fler personer med funktionsnedsättning i Rapport än i Nyheterna på TV4.

SantFalskt 


4. Personer med utvecklingsstörning känner igen sig i programserien En annan del av Köping.

SantFalskt