Uppsatser

Skicka sidan Skriv ut PDF

Det är lätt att man buntar ihop dem

Linnea Damber Berg och Kristine Ålöw har analyserat hur olika mediegenrer behandlar personer med funktionshinder och undersökt om detta är diskriminerande. Två gedigna teorikapitel beskriver representationer samt genreteori. Själva undersökningen är en kvalitativ analys av sex svenska tv-program, som sänts mellan 1 januari och 1 maj 2007. De är: ”I en annan del av Köping” (dokusåpa), ”Outsiders” (dokumentärserie) ”Playa del Sol” (dramakomedi), ”Argument” (studiodebatt), ”Nya Drömjobbet” (utbildningsprogram, i form av en paneldebatt, ”Uppdrag granskning” (undersökande journalistik).

  pdf [Adobe Acrobat PDF - 1.04 MB]

Detarlattattmanbuntarihopdem.htm[Web Page - 623.08 KB]

 Gränslös Glädje - vägen till rättvisa?

Mediestudenterna Jenny Särnholm och Jorie Storm vid Göteborgs universitethar i sitt examensarbete undersökt hur olika publikgrupper uppfattat Tv4:s program I en annan del av Köping. De som själva hade liknande funktionsnedsättningar som de medverkande i programmet var mycket negativa och kunde inte identifiera sig. Anhöriga och personer utan kontakt med funktionshinder visade däremot stor uppskattning.

  pdf [Adobe Acrobat PDF - 594.81 KB]

GranslosGladje.htm[Web Page - 224.36 KB]

Jag är inte hörselskadad, jag är från Halmstad
I ett examensarbete på Media managemaentutbildningen vid Kalmar högskola har Linnea Amsen, Emma Forsberg och Lisa Josefsson gjort en innehållsanalys av hur människor med funktionsnedsättning medverkar och framställs i SVT1 och SVT2 under så kallad prime time. Resultatet av innehållsanalysen visar att personer med funktionsnedsättning under en vecka förekommer i ett 30-tal fall, men att de ofta framstår som stereotypa och ”allvarliga”. Det är förvånansvärt många fler män än kvinnor som framträder.

  pdf [Adobe Acrobat PDF - 780.15 KB]

Jagarintehorselskadad.htm[Web Page - 607.68 KB] 

Mänskliga rättigheter, medier och funktionshinder

Vid Göteborgs universitet har Renata Popadic skrivit en magisteruppsats inom Mänskliga rättigheter. Popadic granskar hur väl SVT:s framställning av personer med funktionshinder stämmer med den nya konventionen från 2006. Representationen av personer med funktionsnedsättning präglas enligt Popadic av ett ”osynliggörande, stereotypisering och inskränkta sfärer och ämnesområden”.

  pdf [Adobe Acrobat PDF - 500.64 KB]

ManskligaRattigheterMedier.htm[Web Page - 519.85 KB]

Osynliga nyhetsoffer eller som du och jag

Sofie Carlsson och Emma Petersson vid Högskolan i Kalmar har skrivit om framställningen av personer med funktionsnedsättning i Rapport och TV4 Nyheterna. I Rapport är förekomsten lägre än i Nyheterna. Men personer med funktionsnedsättning i TV4 Nyheterna representeras nästan alltid som offer och/eller för att dra uppmärksamhet till problem som personen med funktionsnedsättning har. Men Nyheterna presenterar personer med funktionsnedsättning som individer och inte som representanter för gruppen ”personer med funktionsnedsättning”.

  pdf [Adobe Acrobat PDF - 428.1 KB]

Osynliga nyhetsoffer eller som du och jag.htm[Web Page - 225.08 KB]

Syns man så finns man

Mediestudenterna Hanna Freij och Annika Nordin vid Högskolan i Kalmar har utvärderat Med i mediers samarbete med Lunds universitet och pilotstudien på Sveriges Television i Malmö. Journalister styrs av både medielogik och social ansvarsideologi, enligt uppsatsen. Balansgången är ofta svår. Men nyhetsvärderingen går enligt uppsatsens resultat före SVT:s önskan att inkludera minoriteter av olika slag. Från SVT:s sida finns en vilja att mäta hur man uppfyller sina förpliktelser, men mäta är en sak - ändra programutbudet en annan. Public service-företagen måste följa den så kallade sociala ansvarsideologin, skriver Freij och Nordin.

  pdf [Adobe Acrobat PDF - 935.55 KB]

SynsmanSafinnsman.htm[Web Page - 271.29 KB]

Vem är det som tar plats på scen?

Moomsteatern i Malmö har fungerat som heltidsensemble sedan år 1992 och engagerar skådespelare med intellektuella funktionsnedsättningar. Det har skrivits mycket om teatern i skånska tidningar, men hur ser skildringarna ut och hur har de förändrats mellan 1997/8 och 2007/8? Ellen Albertsdóttir har i en uppsats i journalistik vid Lunds universitet gjort en diskursanalys av tidningstexter och kommer fram till att skådespelarna idag skildras som mer myndiga personer än för tio år sedan.

  Vem är det som tar plats pa scen.pdf [Adobe Acrobat PDF - 369.81 KB] 

Vem ar det som tar plats på scen.htm [Web Page - 213.88 KB]

Stigmatiserande kraftkälla
Andreas Sellfors har analyserat hur svenska tidningar skriver om människor med ADHD och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Han kommer fram till att personerna oftast beskrivs utifrån funktionsnedsättningen. En kvinna som till exempel är socialdemokrat betraktas inte som en politiker utan som en ADHD-kvinna som jobbar med politik. C-uppsatsen har lagts fram i ämnet etnologi vid Södertörns högskola.

Stigmatiserande kraftkälla.pdf[Adobe Acrobat PDF - 368.35 KB]
Stigmatiserande kraftkälla.htm[Web Page - 1.13 MB]

Funktionshinder på bästa sändningstid
Linda Jerand och Nadine Le Gros uppsats om hur Sveries Television (SVT) arbetar med mångfald med fokus på personer med funktionsnedsättning i dramaproduktion och hur medarbetarna integrerar det i sitt arbete. Studien utgår ifrån dramaserien Livet i Fagervik. Kandidatuppstas, Journalistik och multimedia vid Södertörns Högskola.
Funktionshinder p bsta sndningstid.pdf 

 

Tillbaka till sidan Lär dig mer>>