svar Jacob och alla andra

Skicka sidan Skriv ut PDF

Rådet är att kontakta alla som har anmält sig och förklara förutsättningarna - hur lokalen ser ut och hur tävlingen går till.
För det mesta går det att hitta lösningar om personen har det du söker för tävlingen.

Jacob har nedsatt hörsel. Det kan betyda att han kan läsa på läppar. Prata med Jacob om vilka behov han har. Om han behöver en teckentolk, tänk på att ha med både Jacob och tolken i rutan så att tittare som talar teckenspråk kan ta till se vad som sägs.

Generella råd att tänka på är att ha tillgång till hörslinga för personer som använder hörapparat. Textning av ljudinformation. För personer som läser på läppar är det viktigt att kunna se den som talar. Teckentolkar måste kunna se den som talar och samtidigt vara väl synliga för den som lyssnar.

Tillbaka till testet Hinderbana >>