svar Hakim och alla andra

Skicka sidan Skriv ut PDF

Rådet är att kontakta alla som har anmält sig och förklara förutsättningarna - hur lokalen ser ut och hur tävlingen går till.
För det mesta går det att hitta lösningar om personen har det du söker för tävlingen.

Hakim har nedsatt syn. Det kan betyda olika saker. Prata med honom vad han behöver för att vara med i tävlingen.
Några generella råd för att öka tillgängligheten för personer med starkt nedsatt syn är att se till att skyltar och information har bra kontraster. Skicka skriftlig information i förväg med e-post eller ring istället för att dela ut en tryckt broschyr vid ett möte som kan vara omöjlig att läsa för den som inte ser alls. Läs upp text som visas på bild.

Tillbaka till testet Hinderbana >>