svar Kontakta alla

Skicka sidan Skriv ut PDF

Rådet är att kontakta alla som har anmält sig och förklara förutsättningarna - hur lokalen ser ut och hur tävlingen går till.
För det mesta går det att hitta lösningar om personen har det du söker för tävlingen.

Det händer att människor med funktionsnedsättningar får svaret att de inte kan delta. En del människor ser hinder utan att prata med den som har egna erfarenheter. Å andra sidan kan det finnas andra anledningar till att människor med funktionsnedsättning inte passar i alla sammanhang. Skilj på personen och det som kan ordnas i omgivningen.

Tillbaka till testet Hinderbana >>