Lär dig mer

Skicka sidan Skriv ut PDF

Klara hinderbananOm olika funktionsnedsättningar och diagnoser

Även om kategoriseringar sällan speglar verkligheten brukar forskare dela in funktionsnedsättningar i grupper, till exempel:

Fysiska – rörelsehinder, reumatism, afasi/nedsättning av talförmågan samt sjukdomar och tillstånd som främst tar sig fysiska uttryck.

Sensoriska – påverkar sinnena, syn- och hörselskador, nedsatt känsel, lukt eller smak

Inlärningssvårigheter - i varierande grad och med starkt skilda behov. Allt från utvecklingsstörning, neuropsykiatriska diagnoser som  ADHD, autism, dyslexi.

Psykiska – mental hälsa, emotionella och beteendestörningar till exempel schizofreni, depressioner och tvångssyndrom.

Medicinska ­– ursprung i kroniska tillstånd, till exempel blodcancer, HIV, epilepsi, diabetes, immunbrist, hjärt- och lungsjuka, psoriasis, astma, allergier, gluten- och laktosintolerans.

Multipla diagnoser – passar in i flera av kategorierna ovan.

Länkar

Riv hindren. Myndigheten Handisams riktlinjer för tillgänglighet  www.handisam.se

Tillgänglig kultur Västra Götalandsregionens information om tillgänglig kultur www.tillganglig-kultur.nu

Handikapporganisationer med statsbidrag i Sverige www.socialstyrelsen.se

Handikappförbunden med 43 medlemsorganisationer www.hso.se