Första sidan Klarar du hinderbanan?

Klarar du hinderbanan

Skicka sidan Skriv ut PDF
Klarar du hinderbananMer än 500 miljoner människor i världen har en funktionsnedsättning enligt FN. Men det är ingen homogen grupp, snarare tvärtom. Funktionsnedsättningar kan vara synliga eller osynliga för omgivningen – till exempel olika grader av nedsatt hörsel, epilepsi, reumatism, dyslexi och schizofreni.

En funktionsnedsättning ska inte automatiskt behöva innebära ett funktionshinder för individen. Om vi tillsammans börjar riva både mentala och fysiska hinder kan samhället bli mer tillgängligt. Ett första steg är att vi lär oss mer om funktionsnedsättningar.