Med i Medier

Wednesday
May 23rd

Svar Kändisar

Skicka sidan Skriv ut PDF

Fel, fel, fel eller rätt, rätt, rätt? Tre av fyra är kända personer, så det är Lena som inte hör hemma i sällskapet. Däremot har alla fyra en sak gemensamt, samtliga har en funktionsnedsättning.

Det finns många sätt att se på människor – och människor med funktionsnedsättningar. I media ligger ofta fokus på funktionshindret – inte på människan. Gäller det kända artister eller idrottare med funktionsnedsättningar är det ofta tvärtom.

• John Lennon är känd för sina texter och sin musik. Att han hade läs- och skrivsvårigheter var aldrig viktigt i medias (och publikens) ögon.
• Franklin D Roosevelt är en av USA:s mest kända presidenter. Han lotsade landet genom både depression och världskrig. Att han använde benskenor och rullstol kom i andra hand.
• Wolfgang Amadeus Mozart är känd för sina klassiska kompositioner. Att han hade Tourettes syndrom var aldrig viktigare än hans musik.
• Lena Nordquist är inte känd för en bredare allmänhet – även om hon är elitspelare i basket. Däremot använder hon rullstol. Så, hur känd måste Lena vara för att vi ska se henne, istället för hennes funktionsnedsättning?

Tillbaka till testet >>