Svar Kändisar

Skicka sidan Skriv ut PDF

Fel, fel, fel eller rätt, rätt, rätt? Tre av fyra är kända personer, så det är Lena som inte hör hemma i sällskapet. Däremot har alla fyra en sak gemensamt, samtliga har en funktionsnedsättning.

Det finns många sätt att se på människor – och människor med funktionsnedsättningar. I media ligger ofta fokus på funktionshindret – inte på människan. Gäller det kända artister eller idrottare med funktionsnedsättningar är det ofta tvärtom.

• John Lennon är känd för sina texter och sin musik. Att han hade läs- och skrivsvårigheter var aldrig viktigt i medias (och publikens) ögon.
• Franklin D Roosevelt är en av USA:s mest kända presidenter. Han lotsade landet genom både depression och världskrig. Att han använde benskenor och rullstol kom i andra hand.
• Wolfgang Amadeus Mozart är känd för sina klassiska kompositioner. Att han hade Tourettes syndrom var aldrig viktigare än hans musik.
• Lena Nordquist är inte känd för en bredare allmänhet – även om hon är elitspelare i basket. Däremot använder hon rullstol. Så, hur känd måste Lena vara för att vi ska se henne, istället för hennes funktionsnedsättning?

Tillbaka till testet >>