Lär dig mer

Skicka sidan Skriv ut PDF

Hur känd måste man varaOm synen på handikapp och funktionshinder förr och nu

Enligt världshälsoorganisationen WHO (2002) finns det två huvudsakliga definitionsmöjligheter, en medicinsk modell och en social modell. Den medicinska modellen utgår från att funktionshindrets problem finns hos personen. Tänkandet utgår från en form av normaltillstånd som den funktionshindrade avviker från. Den sociala modellen utgår från att funktionshinder uppstår i interaktion med samhället och det sociala livet. Källa: Dissad och missad.

Författaren Bo Andersson säger i en intervju att "Den bild som förmedlas av handikappade i konst och litteratur är förvånande konstant genom århundradena. Ofta har det varit de mest talangfulla konstnärerna som fört vidare bilden av ”den onde dvärgen” eller ”de stackars blinda” från generation till generation"

Brittiske forskaren Colin Barnes har tagit fram bilder av personer med funktionsnedsättning som är vanliga i medier - till exempel patetiska, våldsamma, onda, underliga, fantastiska, löjliga, utestängda, en belastning för sig själva eller samhället, samt normala.

Länkar

Brittiska Filminstitutet - webbutbildning om film, tv och bilden av funktionshinder http://www.bfi.org.uk

Bildarkiv, böcker och historia samalde av Handikapphistoriska föreningen http://www.hhf.se

Tio sätt att se på personer med funktionsnedsättning

Disbling Imagery and the Media (1992) av forskaren Colin Barnes