Första sidan För dig som jobbar inom media

För dig som jobbar inom media

Skicka sidan Skriv ut PDF

Du producerar

Vem vill väl inte göra program om intressanta ämnen och intressanta människor – som dessutom berör? Det finns minst tre argument för att inkludera en mångfald av människor i TV-programmen: tittarna är nyfikna och vill ha trovärdighet, det ligger i det demokratiska uppdraget, det lönar sig i konkurrensen om publiken.

Läs mer

Du rekryterar

Kan det vara en tillgång att ha medarbetare med funktionsnedsättningar? Ja, allt fler företag och rekryterare ser fördelarna med mångfald, åtminstone när det gäller kön, ålder och etnicitet. Det finns minst tre argument för att anställa personer med funktionsnedsättning: mångfald lönar sig, trovärdigheten och kvaliteten ökar, det förhindrar och förebygger diskriminering.

Läs mer