Testa själv

Skicka sidan Skriv ut PDF

Vad vet du om funktionsnedsättningar?        

Vilka av nedanstående påståenden är sanna – och vilka är falska?

 1. 10 procent av Sveriges befolkning anser att de har nedsatt arbetsförmåga.

  Sant    Falskt

 2. En miljon människor i Sverige har svårt att höra ett samtal – även om de använder hörapparat.

  SantFalskt

 3. En halv miljon svenskar har en permanent funktionsnedsättning.

  SantFalskt


 4. Personer med funktionsnedsättningar är i stort sett osynliga i mediernas nyhetsbevakning.

  Sant
  Falskt