Första sidan Det osynliga folket

4 SANT

Skicka sidan Skriv ut PDF

Personer med funktionsnedsättningar är i stort sett osynliga i mediernas nyhetsbevakning

Påståendet är SANT. Enligt en studie från Göteborgs universitet står inslag om funktionshinder och funktionsnedsättningar endast för 0,7 promille av sändningstiden i SVT:s nyhetsprogram. Då personer med funktionsnedsättningar är med i medier skildras de oftast som passiva, hjälplösa och vårdberoende.

Källa: Bilden av funktionshinder – en studie av nyheter i Sveriges television, Ghersetti 2007.