Första sidan Det osynliga folket

1 SANT

Skicka sidan Skriv ut PDF

10 procent av Sveriges befolkning anser att de har nedsatt arbetsförmåga

Påståendet är SANT. Drygt en halv miljon personer i åldrarna 16-64 år uppger att de har någon typ av funktionsnedsättning – som dessutom medför nedsatt arbetsförmåga. Andelen har varit konstant i flera år och motsvarar cirka 10 procent av åldersgruppen 16-64 år i befolkningen. Fler människor med nedsatt arbetsförmåga var utan jobb 2006 jämfört med 2000, trots att arbetslösheten gått ned i övriga delar av befolkningen.

Källor: SCB och Riksrevisionen.