Första sidan Det osynliga folket

3 FALSKT

Skicka sidan Skriv ut PDF

En halv miljon svenskar har en permanent funktionsnedsättning.

Påståendet är FALSKT. Utifrån statistik från bland annat Statistiska centralbyrån har Hjälpmedelsinstitutet bedömt att minst 1,8 miljoner har någon permanent funktionsnedsättning. Men det finns ingen registrering av personer med funktionsnedsättning, så olika undersökningar ger varierande siffror.

Källa: Hjälpmedelsinstitutet